Radosne szkoły

GMINA OBORNIKI. W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” udało się dyrektorom szkół pozyskać pieniądze na poprawę wyposażenia gminnych jednostek oświatowych. Było warto wystąpić o te środki bo dzięki temu dodatkowe pieniądze otrzymają Szkoła Podstawowa nr 2 -11827 złotych, Szkoła Podstawowa nr 4 – 11969 złotych,  a szkoły w Maniewie i Chrustowie odpowiednio 6 i 6,9 tysiąca złotych. 

Są one przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw, aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny. Intencją twórców programu jak i biorących w nim udział jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.

Podobne artykuły