Pieniądze na kulturę

RYCZYWÓŁ. Jednym z punktów obrad zeszłotygodniowej sesji rady gminy w Ryczywole była informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do realizacji budżetu, bo faktycznie, nie ma się do czego przyczepić. Ośrodek Kultury, poza dotacją z budżetu, wiele działań, jak np. zakup instrumentów muzycznych, realizuje z pieniędzy ze wynajem sali, czy od sponsorów. Do czerwca uzbierało się z tego tytułu 2790 zł. 

Stosunkowo niewiele wydaje się na organizację imprez, a to dzięki współpracy z miejscowymi szkołami, przedszkolem, warsztatami terapii zajęciowej i urzędem gminy, no i na pewno sprawnemu zarządzaniu. W sumie w pierwszym półroczu zorganizowano 26 imprez. Orkiestrę dętą i kapelę podwórkową prowadzą zatrudnieni instruktorzy, zaś koło śpiewacze Ryczywolanie prowadzi dyrektor ośrodka Tomasz Barański. 

GOK poniósł za to koszty związane z remontami korytarza, schodów, pomieszczeń piwnicznych, oświetlenie sceny i kosztorys inwestorski. W związku z przeniesieniem biblioteki do tzw. czerwonej szkoły, zwolniły się pomieszczenia i ich kosztem będzie powiększana sala widowiskowa. Przeniesienie dwóch bibliotek gminnych, wspomnianej w Ryczywole i drugiej w Ludomach (do budynku ośrodka zdrowia) też pociągnęło za sobą koszty. 

Środki płynące z dotacji urzędu gminy zostały już zwiększone o kwotę 20 tys. zł. Ta dotacja celowa została rozdysponowana pomiędzy organizację Dni Ryczywołu i dożynek w sierpniu. Obie imprezy pochłonęły oczywiście o wiele więcej środków, czego świadomi są ci, którzy znają stawki profesjonalnych wykonawców oraz ci, którzy uczestniczyli w tych imprezach. GOK nadal potrzebuje pieniędzy, tym razem na kolejne inwestycje związane z remontem sali, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom gminy.

Podobne artykuły