50 lat Szkoły Podstawowej nr 2

OBORNIKI. W samo południe 1 września dzwonek po raz pięćdziesiąty oznajmił początek roku w murach Szkoły Podstawowej nr 2. Była to wielka uroczystość z udziałem władz Obornik. Następnego dnia w murach szkoły pojawili się byli nauczyciele i pracownicy. 

Powitani przez dyrektor Aldonę Swięcichowską wysłuchali historii szkoły. Powstała 1 lipca 1959 roku. Została wybudowana z inwencji ówczesnego inspektora szkolnego H. Borowicza, tenże został też jej pierwszym dyrektorem. Rok szkolny w niewykończonym gmachu rozpoczęło wówczas 837 uczniów. Święcichowska wspominała czyny partyjne i finansową pomoc rodziców.  

W roku 1961 kierownikiem została Mieczysława Raczyńska, rok później Bogdan Brust, który tę funkcję pełnił przez 28 lat. Mieczysław Jęchorek w 1990 roku wybrany został już drogą konkursu. Wraz z rozwojem Obornik, rozbudowała się szkoła. Wybudowano dwa pawilony z przeznaczeniem dla nauczania początkowego. W 1967 roku niezbyt chwalebnym patronem szkoły zostało Ludowe Wojsko Polskie. Po 1989 roku z nazwy zniknęło  „Ludowe”.

Po przemówieniu i uhonorowaniu przez Aldonę Swięcichowską szczególnie zasłużonych pedagogów kwiatami, dyrektorzy innych szkół gminy Oborniki złożyli życzenia i przekazali upominki. Po programie artystycznym przyszedł czas na zwiedzanie szkoły i dzielenie się wspomnieniami. Przygotowana wystawa pamiątek cieszyła się zainteresowaniem oborniczan także i dnia następnego. Szkoła weszła w kolejne 50-lecie jako placówka nowoczesna, obok której powstaje jeden kompleks nowoczesnych boisk sportowych. To bez wątpienia najlepszy prezent od obornickich samorządowców dla jubilatki na jej okrągłe urodziny.

Podobne artykuły