Oborniki powinny dawać więcej

ROGOŹNO. Radni rogozińscy zadecydowali o przekazaniu po 40 tys. zł powiatowi obornickiemu na budowę parkingu w Parkowie (za kościołem, przy drodze w stronę Józefinowa) oraz chodnika w Wełnie. Przesunięto natomiast, na wniosek radnej Tomaszewskiej, głosowanie nad przekazaniem 50 tys. zł dla komendy powiatowej straży pożarnej na zakup samochodu rozpoznania chemiczno-ekologicznego wraz z przyczepą. 

Pretekstem był fakt, że gmina Oborniki – jak to komentował radny Henryk Janus  – ma przeznaczyć tę sama kwotę pieniędzy, posiadając dwa razy większy budżet. Oborniki powinny, jego zdaniem, dać dwa razy więcej od Rogoźna. Przewodniczący Szuberski tłumaczył, że samochód pomógłby w razie wypadku w takich zakładach, jak chłodnia Maria, w której jest zgromadzone 8 ton amoniaku, oraz Dendro, w którym znajduje się 15 zbiorników ze środkiem chemicznym do produkcji pianki. Najbliższe jednostki reagujące w takich wypadkach znajdują się w Poznaniu, a samochód zwiększy bezpieczeństwo w Rogoźnie.

Podobne artykuły