Odpust w farze

OBORNIKI. Tradycyjny odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w obornickiej farze zgromadził księży z dekanatu obornickiego, Poznania (z byłym proboszczem ks. kanonikiem Michałem Maciołką) oraz kilkuset wiernych. Na odpustowej Mszy nie zabrakło tradycyjnej procesji wokół kościoła, a kazanie wygłosił ks. Paweł Pacholak z seminarium archidiecezjalnego, niegdyś odbywający jako diakon praktyki w parafii farnej.

Podobne artykuły