Objazd Towarową już udostępniony

OBORNIKI, ROŻNOWO. Trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe na poboczach, wkrótce zostaną wymalowane pasy drogowe, ale ulicą Towarową można już przejechać z Obornik do Rożnowa po dobrym asfalcie.

Jeżeli chcemy ominąć ulicę Staszica w Obornikach, nie jechać przez rondo i dalej drogą krajową nr 11, możemy skręcić na światłach w prawo, w ulicę Kowanowską. Tamtędy dojeżdżamy w pobliże Żwirek i skręcamy w lewo, w Towarową. Przejeżdżamy ulicę Polną i jedziemy kilkukilometrowym odcinkiem w kierunku Rożnowa. 

Gdy naszym celem jest Kowanówko, skręcamy w pierwszą ulicę w lewo, przejeżdżamy obok cmentarza i dojeżdżamy do szosy krajowej, mając na wprost ulicę Sosnową. Możemy też jechać dalej prosto Towarową, dojeżdżając do kościoła w Rożnowie, skręcić w lewo i dojechać obok szkoły i stacji kolejowej do drogi nr 11.

Objazd będzie szczególnie przydatny w przypadku zamknięcia szosy krajowej, na przykład z powodu częstych tam wypadków.

Podobne artykuły