Na Nowej i Krańcowej

OBORNIKI. Trwają prace na długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest przebudowa ulic Nowej i Krańcowej. Zwłaszcza ta ostatnia w swym dolnym odcinku była po każdym opadzie w stanie zdecydowanie fatalnym. Wody spływające z drogi  nr 11 zalewały Krańcową, tworząc ogromne kałuże i czyniąc ją niemal nieprzejezdną. Władzom Obornik udało się wynegocjować od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad pieniądze na budowę w tym rejonie kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe.  

Podobne artykuły