Powiat stracił kolejny milion

POWIAT OBORNICKI. Aż milion trzysta tysięcy stracił szpital powiatowy, czyli faktycznie powiat obornicki, z tytułu słynnego „paragrafu 203”. Taką kwotę można było odzyskać od NFZ za dodatkowo wykonane czynności, w których uczestniczyły pielęgniarki. Niestety zginęły dokumenty dowodzące nadwykonania kontraktu. 

Władze starały się odzyskać tę ogromną kwotę na drodze sądowej, ale zwyczajowo przegrały. Bez dokumentów niczego nie można było udowodnić, a papiery „dziwnie wymiotło”

Radny Kazimierz Zieliński zażądał w imieniu klubu radnych opozycji, by ustalić, kto jest winien zaniedbania, przez które powiat poniósł tę ogromną stratę. Na razie wszyscy nabrali wody w usta. Udało się nam ustalić na razie tylko tyle, że dyrektor Dobrzycki podobno ostrzegał, że brak jest dokumentów po jego poprzedniku dyrektorze Kościjańskim.

Podobne artykuły