Nowa mapa gminy Ryczywół

RYCZYWÓŁ. W związku z wyodrębnieniem w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, pojawiła się konieczność zmian w uchwale dotyczącej utworzenia sołectw na terenie gminy Ryczywół. W uchwale z 1990 roku sołectwa wymienione zostały tylko z nazwy, zaś w uchwale podjętej przez radnych Ryczywołu na ostatniej sesji 30 czerwca, przedstawiono w sposób graficzny granice poszczególnych sołectw. 

Nie zmienia to w żaden sposób dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, ani też nie zmienia granic sołectw. Mapa gminy Ryczywół stanowiąca załącznik do uchwały radnych, przedstawia w sposób rzetelny zlokalizowanie wsi sołeckich, osad, pozostałych wsi oraz integralnych części sołectwa. 

Podobne artykuły