Elektrownie wiatrowe coraz bliżej

RYCZYWÓŁ. Jedną z uchwał podjętych przez ryczywolskich radnych na ostatniej sesji była uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach, w których staną w przyszłości elektrownie wiatrowe. 

Ich lokalizacja przypadnie na tereny rolne wsi: Gościejewko, Tłukawy, Zawady, Ninino i Wiardunki.  Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związane jest z wnioskiem firmy zainteresowanej budową parku wiatrowego na terenie wyszczególnionych miejscowości gminy Ryczywół. Wójt Gacek dokonał analizy dotyczącej zasadności do sporządzenia planu i stwierdził zgodność planowanych przez firmę rozwiązań z polityką gminy i państwa w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii. 

Radni z wójtem się zgadzają i plan taki zostanie opracowany. Teren, na którym staną elektrownie jest obecnie użytkowany rolniczo i nie są na nim planowane żadne inwestycje. Jak uzasadniają swoją decyzję radni, planowana inwestycja przyniesie korzyści materialne nie tylko firmie, ale i gminie. Skorzystają na pewno właściciele gruntów, na których staną wiatraki i urządzenia towarzyszące. 

Realizacja inwestycji przyniesie korzyści dla budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu jakości zamieszkiwania – przy okazji budowy farm wiatraków budowane będą drogi i infrastruktura techniczna. Ponadto, zdaniem radnych, inwestycje w odnawialne źródła energii są przyjazne dla środowiska i wykorzystują walory przyrodnicze gminy, która położona jest w korzystnej strefie wiatrowej. 

Lokalizacja parku elektrowni wiatrowych wymaga wprawdzie wyłączenia z użytkowania terenów rolnych, ale o niewielkich powierzchniach w stosunku do realnych korzyści z realizacji przedsięwzięcia. Pierwszym krokiem będzie plan zagospodarowania przestrzennego. Wizja już jest, natomiast na realizację pomysłów firmy i włodarzy Ryczywołu trzeba będzie jeszcze poczekać.

Podobne artykuły