Tradycyjnie złe wyniki matur w powiecie obornickim

POWIAT OBORNICKI. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podała do wiadomości wyniki tegorocznych matur w powiecie obornickim. Tak jak w latach ubiegłych średnia punktów uzyskanych przez abiturientów w szkołach regionu była niższa, niż przeciętna w całym województwie wielkopolskim, nie mówiąc już o średniej krajowej. Wyniki większości szkół znacząco odbiegały też na niekorzyść w stosunku do liceów poznańskich, gdzie kształci się coraz więcej obornickiej młodzieży.

Były jednak przedmioty, w których średnia szkół powiatu obornickiego była wyższa, niż średnia całego województwa. Zdecydowanie najlepiej wypadł egzamin z informatyki. Młodzież szkół powiatu obornickiego uzyskała z tego przedmiotu przeciętną z dwóch arkuszy zakresu podstawowego 51,25%, podczas gdy średnia wojewódzka wyniosła 43,00%. Nieźle, zwłaszcza w porównaniu z ubiegłym rokiem, wypadł egzamin z fizyki – średnia obornicka to 47,00%, a w całym województwie 44,40%. Trzecie miejsce należałoby przyznać maturzystom z wiedzy o społeczeństwie, którzy o niecały procent przekroczyli średnią wojewódzką.  

Niestety, tylko te trzy przedmioty wypadły powyżej średniej, pozostałe oborniccy maturzyści napisali gorzej, niż ich koledzy w województwie i całym kraju.

Zdecydowanie najgorzej, bo aż prawie 10% poniżej województwa wypadł egzamin z matematyki (39,39%).  Od kilku lat notowaliśmy bardzo słabe wyniki nauczania matematyki w szkołach średnich powiatu obornickiego, ale tegoroczny poziom, to już tragedia. Obornickie szkoły średnie znalazły się wśród kilku najsłabszych w kraju. Dobre wyniki z informatyki świadczą o tym, że problem nie leży raczej w jakimś nadzwyczajnym braku umiejętności matematycznych  uczniów, lecz w poziomie nauczania matematyki

Jeżeli brać pod uwagę wynik bezwzględny, w powiecie obornickim najwyższe noty uzyskali maturzyści piszący egzamin z chemii (64,00%), a najsłabsze ci, którzy zdawali matematykę (39,39%).  Chemia należy do tych przedmiotów, w których w ciągu ostatniego roku zanotowano największą poprawę wyników nauczania.

Wśród szkół najlepsze tradycyjnie były licea ogólnokształcące w Obornikach i Rogoźnie, dużo słabsze natomiast średnie szkoły zawodowe. Niestety, w ciągu ostatnich pięciu lat utrwala się obraz obornickich szkół średnich, w których z dużej części przedmiotów zdaje się egzaminy poniżej osiągnięć nie tylko szkół poznańskich, ale średniej szkół całego regionu. Powoduje to odpływ grona zdolnych i ambitnych uczniów do nie tak odległych szkół w Poznaniu. 

Tegoroczne wyniki egzaminu z matematyki pokazują, że rodzice posyłający swoje dzieci do szkół średnich, a myślący o ich dalszej karierze np. na studiach politechnicznych, nie mają  dużego wyboru i decydują się na Poznań – ze szkodą dla budżetu powiatu obornickiego.

Podobne artykuły