Ranking poziomu nauczania w szkołach średnich powiatu obornickiego

POWIAT OBORNICKI. Na podstawie procentowego, średniego wyniku egzaminu maturalnego utworzyliśmy listę rankingową poziomu nauczania dla całego regionu. Punktem odniesienia był średni wynik uzyskany przez wszystkich uczniów w województwie. Porównanie średniej wojewódzkiej ze średnią uzyskaną w przez ucznia z powiatu obornickiego, stanowi o pozycji poszczególnego przedmiotu.

Wyniki podajemy w punktach: 1 punkt dodatni przyznawaliśmy za przekroczenie średniej wojewódzkiej o 0,1%.  Punkt ujemny, to wynik o 0,1% słabszy, niż statystycznego  ucznia w Wielkopolsce. Ocenie poddaliśmy tylko egzamin maturalny w zakresie podstawowym. W nawiasach podajemy średnią powiatową z danego przedmiotu, obok wojewódzką.

1. Informatyka    +82 (51,25/43,00)

2. Fizyka         +26 (47,00/44,40)

3. WOS        +6 (43,67/43,00)

4. Chemia         -5 (64,00/64,50)

5. J.polski         -7 (51,05/51,80)

6. J.niemiecki     -15 (54,90/56,40)

7. Historia         -25 (51,00,53/50)

8. Biologia         -28 (42,81/45,70)

9. J.angielski     -31 (57,66/60,80)

10. Geografia     -32 (46,23/49,50)

11. J.rosyjski     -52 (49,8055,00)

12. Matematyka     -96 (39,39/49,00)

Podobne artykuły