Oborniczanin roku

OBORNIKI. Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej przy wsparciu Gazety Powiatowej „Ziemia Obornicka„ chce zaproponować wybór oborniczanina roku. Plebiscyt ma pobudzić zainteresowanie regionem oraz promować osoby szczególnie lubiane bądź zasłużone. 

W związku z tym organizator informuje: oborniczanina roku wybiera się w kolejnym roku kalendarzowym; prawo zgłaszania kandydatur mają: organizacje polityczne, społeczne, zawodowe, społeczno-kulturalne i pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Oborniki, a także indywidualni mieszkańcy miasta i gminy Oborniki; kandydatem może być osoba zamieszkała lub prowadząca działalność na terenie miasta i gminy Oborniki; nNie mogą kandydować osoby zatrudnione w organach samorządowych powiatu i gminy oraz zasiadające w władzach partii i ugrupowań politycznych; kandydatów można zgłaszać do 30 września do TMZO oraz „Ziemi Obornickiej”. W okresie od 1 października do 30 listopada „Ziemia Obornicka” oraz strony Internetowe TMZO i Gazety  zaprezentują sylwetki kandydatów. Od 1 do 31 grudnia trwać będzie głosowanie za pomocą kuponów papierowych oraz e-mailami na adresy  tmzO@vp.pl oraz kiwertz@oborniki.com.pl, a osobami do kontaktu są Mieczysław Kurzawa i Czesław Kiwertz.

Podobne artykuły