W Nienawiszczu nie wolno się kąpać

POWIAT OBORNICKI. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach poinformował o jakości wody w kąpieliskach zlokalizowanych na terenie  powiatu obornickiego. Wg danych Sanepidu woda w kąpielisku miejskim w Obornikach, na tzw. żwirkach, odpowiada warunkom czystości. Natomiast woda w kąpielisku miejskim w Rogoźnie oraz kąpielisku przy OSR w Rogoźnie warunkowo odpowiada normom, z uwagi na nieodpowiednią  przezroczystość. Natomiast na kąpielisku prowizorycznym w Nienawiszczu woda nie odpowiada standartom z uwagi na przekroczenie liczby paciorkowców kałowych. Na kąpielisku obowiązuje zakaz kąpieli do momentu wydania kolejnego komunikatu.

Badania wody z kąpielisk przeprowadzone zostały przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach przypomina, iż nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych, ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych.

Podobne artykuły