Stąd jestem

OBORNIKI. Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej w styczniu ogłosiło projekt edukacyjny „Stąd jestem – to moja mała ojczyzna". W poniedziałek 15 czerwca, w ramach imprez towarzyszących tegorocznym obchodom  Dni Obornik, w bibliotece publicznej podsumowano pierwsza edycję projektu. Do oceny przedstawiono około 80 prac.

Zespoły powołane przez Towarzystwo przyznały w grupie opracowania multimedialne pierwsze miejsce Małgorzacie Gliniany oraz trzy drugie miejsca – Jeremiaszowi Bauma, Marice Dera i Gabrieli Urbaniak. W grupie opracowania literackie pierwsze miejsce zdobyło przedszkole nr 4 Bajka za książkę „Spacer po Obornikach”, drugie Joanna Kujawa za wywiad, trzecie Hieronim Mułek. Za opowiadanie historyczne w grupie "prace plastyczne" wśród klas „0” pierwsze miejsce zajął Daniel Araszkiewicz, drugie Marcin  Tomaszewski i trzecie Kornel Koralewski z Krystianem Wiśniewskim. Wśród klas IV-VI pierwsze miejsce przypadło w udziale Nicole Kośla, drugie Małgorzacie Jałoszyńskiej a trzecie Michalinie i Darii Dolata. W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła Klaudia Gryszczenia, przed Anną Obroszko i Alicją Szewczak. 

Uhonorowano również nauczycieli opiekujących się uczniami. Towarzystwo zamierza w następnych latach prowadzić kolejne edycje projektu.                                                                 

Podobne artykuły