Przysposobieni

KOWANÓWKO. Nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście oraz wychowawca Elżbieta Ignaszczak żegnali absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Gratulacjom, życzeniom i podziękowaniom nie było końca. Wszyscy obecni bardzo się wzruszyli i dyskretnie ocierali łzy. Szkoła rozpoczęła swoja działalność 1 września 2006 roku dzięki wysiłkowi i staraniom dyrektor Ewie Szczecińskiej. 

Podobne artykuły