Pożegnanie abolwentów w czwórce

OBORNIKI. Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 4 w wyjątkowo uroczysty sposób żegnano absolwentów. W uroczystości wzięli udział ksiądz proboszcz Z.Urny, burmistrz A.Rydzewska, cała rada rodziców oraz inni zaproszeni goście. 

Po okolicznościowych przemówieniach zostały najlepszym absolwentom  wręczone nagrody. Primus inter pares został Szymon Fischbach. Uczniowie, którzy mogą poszczycić się świadectwem ze średnią ocen powyżej 5.0, otrzymali laur patrona szkoły. Byli to Jeremiasz Baum, Marika Dera, Patryk Sztuba, Joanna Zagrodnik, Szymon Fischbach, Małgorzata gliniany, Karolina Mańczak, Joanna Młodożynska, Zofia Napierała, Paula Pankiewicz, Karolina Runowska,  Ada Steinke. 

Nagrody były wręczane uczniom w obecności ich rodziców, którzy otrzymywali list gratulacyjny. Najwyższą średnią w szkole wśród klas szóstych uzyskała Paula Pankiewicz z klasy VIc (5,73), a najlepiej sprawdzian kończący edukację w klasach szóstych napisała, również uczennica klasy VIC, Zofia Napierała, uzyskując 39 punktów na 40 możliwych.

Podobne artykuły