Koniec błocka na Kwiatowej

OBORNIKI. Dobiegł koniec przebudowy ulicy Kwiatowej. Jest to szczególne miejsce w Obornikach, ponieważ droga ma gliniaste podłoże i po każdym deszczu jej mieszkańcy grzęźli w lepkim błocie. 

Teraz to już historia. Znana dobrze w Obornikach firma Bimex z Rudy przebudowała 255 metrową ulicę za kwotę nieco ponad 400 tysięcy złotych. Oprócz ciągu jezdni powstała też kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe poprzez ostojnik do rowu biegnącego wzdłuż ulicy Polnej. Radzi są mieszkańcy Kwiatowej, tym bardziej, że firma Bimex oddała drogę przed terminem. 

Inżynier Zdzisław Solis potwierdził brak usterek a władze Obornik dokonały formalnego odbioru. Symboliczną wstęgę przeciął wiceburmistrz Bogdan Bukowski, który na tej właśnie ulicy spędził swe najmłodsze lata. 

Rudzki Bimex nie opuścił okolic Kwiatowej, gdyż realizuje obok przebudowę ulicy Towarowej. O tym jednak napiszemy więcej przy okazji kolejnego przekazania nowej drogi.

Podobne artykuły