Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia

POŁAJEWO. Nie w porę, ale z entuzjazmem – tak można w skrócie scharakteryzować to, co działo się na pierwszym zebraniu informacyjnym zwołanym w celu utworzenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Połajewo. 

Spotkanie zorganizowano w czwartek 18 czerwca o 15, przy czym dla większości obecnych dzień ten równał się bądź z uczestniczeniem w uroczystościach z okazji zakończenia roku, bądź z przygotowywaniem procesji z okazji zakończenia oktawy Bożego Ciała. Prowadzone zatem pośpiesznie z uwagi na zaangażowanie lokalnych liderów w inne inicjatywy spotkanie było jednak bardzo owocne. Potwierdziło się, że w gminie Połajewo ludzie chcą się organizować i widzą chęć działania ponad podziałami. Na zebranie informacyjne przybyło ponad dwadzieścioro z sześćdziesiątki zaproszonych przedstawicieli organizacji, dyrektorów, samorządowców i aktywnych mieszkańców. 

O idei założenia stowarzyszenia, jego celach i podejmowanych działaniach opowiedziała zebranym inicjatorka szkoleń z EFS organizowanych od początku roku w Połajewie Maria Klewenhagen kierownik GOPS-u. Następnie prezentację z komentarzem na temat partnerstwa na poziomie lokalnym przedstawił ekspert ds. stowarzyszeń i ekonomii społecznej, konsultant WYG-u oraz prezes Towarzystwa na rzecz rozwoju Łojewa Zenon Lewandowski. Pytań było wiele. Zebrani interesowali się m.in. tym, skąd wziąć środki na działalność stowarzyszenia, jaki musi być wkład własny przy korzystaniu ze źródeł pomocowych, czyli jak zwykle o pieniądze. Dyskusja toczyła się również nad treścią statutu, którego projekt przedłożono obecnym na spotkaniu. 

Niemal wszyscy zadeklarowali chęć uczestniczenia w pracach nowej organizacji, a następne zebranie, które będzie najpewniej zebraniem założycielskim, wyznaczono na czwartek 26 czerwca o godz. 17.

Podobne artykuły