Kraina Trzech Rzek trzecia w rankingu

GMINY OBORNIKI, RYCZYWÓŁ, MUR. 12 czerwca zarząd województwa wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania, które będą realizować zamierzenia zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strategia przygotowana przez stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek została bardzo wysoko oceniona, otrzymując 190 punktów i tym samym zajmując trzecie miejsce w rankingu. 

Tu warto przypomnieć, że do stowarzyszenia Kraina Trzech Rzek przystąpili mieszkańcy gmin Oborniki, Ryczywół oraz Murowana Goślina. Nie przystąpiła gmina Rogoźno, wybierając inne stowarzyszenie, bardziej związane z Pałukami. 

Jakie przyniesie to korzyści? W strategii wskazane zostały priorytetowe kierunki rozwoju objętego nią obszaru oraz planowane przedsięwzięcia, mające doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów. Na ich realizację będzie można uzyskać zewnętrzne środki finansowe na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na odnowę i rozwój wsi, na podnoszenia świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym. Na podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej, na  rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, turystyki lub rekreacji, na zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz wiele im podobnych. 

Podpisanie przez stowarzyszenie Kraina Trzech Rzek umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR da ogromne korzyści w postaci środków unijnych. Umożliwi to mieszkańcom oraz osobom prawnym, działającym lub mającym siedzibę na terenie gmin Oborniki, Murowana Goślina i Ryczywół na współfinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

O tym, na co zostaną przeznaczone ogromne pieniądze zdecydują mieszkańcy trzech gmin z Trzech Rzek, a trzecie miejsce w rankingu jest niemal gwarancje ich otrzymania.

Podobne artykuły