Jubileusz przyjaciół dzieci

OBORNIKI. 90-lecie powstanie w Obornikach koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stało się doskonałą okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla tego ruchu. W sali Obornickiego Ośrodka Kultury spotkali się ci, dla których dzieci są najważniejsze i nie szczędzą sił, by je wspierać. Osoby na co dzień zajęte w różnych dziedzinach swej działalności lecz połączone wspólnym i jak wdzięcznym celem. Zaprosiła je w imieniu zarządu TPD prezes Grażyna Surma, by podziękować im i je odznaczyć. 

Brązową Odznakę „Przyjaciel Dziecka” za podejmowanie wysiłków na rzecz dobra dzieci i za bezpośrednią pracę dla dzieci otrzymali Bogumiła Flajszer, Irena Sęk, Urszula Garstecka, Maria Frąckowiak-Ławicka, Jerzy Kubisiak, Antonina Nowak, Irena Magdziarek, Władysław Winkiel, Mieczysław Ślązak, Mieczysław Kaźmierczak, Bonifacy Naparty, Anna Szurpicka, Maria Mieścicka, Hanna Garstecka, Barbara Bacic-Gertner,  Barbara i Günter Hohensee, siostra Lucyna Zdybała, Małgorzata Wieczorek, Renata Wrzeszcz oraz nadleśnictwo Oborniki, komenda policji i straż pożarna a także Gustaw Wańkowicz, Paweł Drewicz, Henryk Wojtysiak, Krystyna Eichler, Barbara Zielińska, Ewa Szczecińska, Danuta Jagodzińska, Katarzyna Adamska, Katarzyna Szrama, Ewa Nowicka, Katarzyna Lisiecka, Elżbieta Brodzińska, Hanna Dobrzyńska, Jadwiga Majchrzak-Zagrodnik,  Halina Jerzyńska, Alicja Szonaj, Renata Wróbel, Agnieszka Świerkowska, Eugeniusz Gacek, Marcin Marcinkowski, Tadeusz Ratajczak, Jarosław Bator i  Robert Filipiak. Srebrny medal za wybitne zasługi w społecznej działalności opiekuńczo wychowawczo  TPD otrzymały Grażyna Surma, Renata Kijek, Dorota Stypuła, Wanda Jęchorek, Małgorzata Kaleta, Małgorzata Wojtowicz i Krystyna Kamińska. Przyznano też złotą odznakę dla szczególnie zasłużonych. Otrzymali ją: Anna Rydzewska, Grazyna Urbaniak, Alicja Łukaszewska, Hanna Kniat, Iwona Chmielarczyk i Ryszard Stachowiak. 

Wręczono tez wyróżnienie najwyższej rangi – medal im dr Henryka Jordana. Jest on przyznawany osobom, które wykazały się wybitną działalnością na rzecz ochrony zdrowia, sportu, rekreacji, profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a otrzymał go Edmund Mączyński, były prezes TPD w Obornikach, aktywnie uczestniczący w organizacji imprez i koordynator wypoczynku dzieci. Odznaczenie wręczyli mu prezes zarządu okręgowego Jerzy Brozdowski wraz z burmistrz Anną Rydzewską. 

Przy okazji Grażyna Surma serdecznie podziękowała też byłej prezes koła TPD w Obornikach Barbarze Dreger, za szczególną wrażliwość i podobną troskę a ponadto serdeczną i wieloletnia pomoc udzielaną dzieciom i ich rodzinom. Zgromadzeni przyjęli to owacją na stojąco. Pani prezes podziękowała też za postawę godną najwyższego szacunku działaczkom szkolnych kół TPD. 

Na koniec burmistrz Anna Rydzewska powiedziała: to piękna uroczystość i wyjątkowa atmosfera. Gratuluję wszystkim wyróżnionym a moją złota odznakę traktuję jako wspólną wszystkich dziś wyróżnionych. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu tak wiele się dzieje w naszej gminie i tak wiele możemy zdziałać dla dobra dzieci. Ta 90- ta rocznica istnienia naszego koła przypada w rocznicę 670 lecia istnienia naszego miasta. Jest to podwójne święto dla Obornik i przyjaciół dzieci. 

Na ręce prezes Grażyny Surmy Rydzewska złożyła okolicznościowy adres zaczynający się od słów flamandzkiego twórcy Filipa Bosmansa – zwanego św Franciszkiem naszych czasów – „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym wyjątkowym i niezastąpionym”. Do wszystkich życzeń dołączyły się same dzieci ze szkół gminy Oborniki. One też ubarwiły całą uroczystość. 

Na scenie pojawiała się młodzież z zespołu szkół w Kowanówku by śpiewać i tańczyć. Zaprezentował się pięknie zespół DO RE MI, fantastyczna była składanka cygańska a Karolina Owczarzak pokazała dynamiczny taniec z buławą. Zarejestrowaliśmy uroczystość i będzie ją można we fragmentach zobaczyć w okienku TV Oborniki pod adresem www.oborniki.com.pl.

Podobne artykuły