Integrują się w Stobnicy

STOBNICA. Ostatnia sobota minęła bardzo radośnie, na rodzinnym pikniku. Wśród wielu atrakcji, które miały zintegrować dawnych mieszkańców z nowymi, największym powodzeniem cieszył się międzypokoleniowy mecz piłki nożnej. Organizatorką spotkania była Dominika Styszyńska. Władze gminy również dodały swoje trzy grosze do zabawy – wiceburmistrz Bogdan Bukowski przywiózł piłkę oraz koszulki zawodnikom wraz z czekoladą od burmistrz Rydzewskiej oraz lodami od radnej Renaty Małyszek.  

Podobne artykuły