Inicjatywa w Połajewie

POŁAJEWO. Już wkrótce powstanie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Połajewo. W minionym tygodniu do wielu mieszkańców gminy dotarły zaproszenia na spotkanie informacyjno-założycielskie stowarzyszenia. 

Celem rodzącej się inicjatywy będzie, najogólniej mówiąc, zaktywizowanie mieszkańców gminy, pobudzanie ich aktywności na polu edukacji, kultury i życia społecznego, co przyczyni się „do wzbogacenia wspólnoty naszej małej ojczyzny” – jak piszą w zaproszeniu członkowie grupy inicjatywnej, w tym pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych biorący udział w szkoleniach. Stowarzyszenie będzie współpracowało z samorządami w realizacji takich przedsięwzięć na rzecz gminy, jak: organizowanie szkoleń, spotkań, imprez rekreacyjnych, prowadzenie świetlic, organizowanie konkursów, czyli wszystko to, co służy integracji mieszkańców i zaangażowaniu ich w działania społeczne. 

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia będzie pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych, w czym na pewno pomoże obecność w jego strukturach osób, które na co dzień w swej pracy mają do czynienie z tematem funduszy unijnych. 

Stowarzyszenie zaprasza do udziału w pracach organizacyjnych wszystkich zainteresowanych, a w szczególności członków władz samorządowych gminy, sołtysów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i każdego mieszkańca  gminy, któremu leży na sercu rozwój społeczności i dobro jej mieszkańców. Szczegółowe informacje na temat zamierzeń inicjatorów, projektu statutu i planów działania zostaną przedstawione przez członków grupy inicjatywnej na spotkaniu 18 czerwca o godz. 15.00, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie, w sali na piętrze. 

Podobne artykuły