Igrzyska w gimnazjum

OBORNIKI. W marcu w Gimnazjum nr 1 rozpoczęto realizację projektu „Starożytne igrzyska olimpijskie – współczesne emocje”. Jego pomysłodawcami byli nauczyciele Jacek Okpisz, Małgorzata Bloch, Arletta Sobaszek, Rafał Ratajski i Katarzyna Tadeusz. Projekt realizowany był w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego, historii, języka polskiego, informatyki, plastyki, techniki oraz podczas lekcji wychowawczych. Przebiegał również w ramach różnych konkursów – wiedzy o antyku, historycznego "Dziedzictwo starożytności", multimedialnego „Kultura Starożytnej Grecji”, plastycznego „Wazy greckie” oraz na najładniejszą makietę starożytnego miasta.

Celem było zapoznanie uczniów z kulturą antyku jako podstawy tożsamości kulturalnej wspólnej Europy, kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie oraz pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

1 czerwca, z okazji Dnia Sportu, nastąpiło podsumowanie projektu. W scenerii pięknych prac plastycznych i przy dźwiękach greckiej muzyki, uczniowie przebrani za starożytnych Greków rywalizowali w zawodach sportowych (pięcioboju) oraz sprawdzali swoją wiedzę o kulturze starożytnej Grecji. Pełną emocji zabawę zakończono rozdaniem nagród. 

Wśród nagrodzonych byli Marta Czechowska (znawczyni antyku) Sara Czaja i Daria Stawicka (za makietę starożytnego miasta), Klaudia Jankowska (za prezentację multimedialną), Natalia Majkowska (za prezentację multimedialną i wiedzę o starożytności), Sebastian Waligórski i Anna Lisek (za pracę plastyczną) oraz Beata Czechowska, Natalia Matysiak, Joanna Skrzypek, Marcin Grotowski, Zuzanna Fleiszar (zwycięzcy konkursu „Dziedzictwo Starożytności”).

Podobne artykuły