Julia Pitera zbada sprawę Pawlika

WARSZAWA, POWIAT OBORNICKI. Wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach o podejrzeniu naruszenia prawa, a przynajmniej standardów, przez geodetę powiatowego, prowadzącego jednocześnie z nadzorem, swoją własną działalność gospodarczą. Wojciech Pawlik wykonuje prace geodezyjne a jednocześnie – jako geodeta powiatowy – jest osobą nadzorującą prawidłowość wykonanych prac geodezyjnych na terenie powiatu obornickiego.

Wydaje się to być nie tylko rażący konflikt interesów, ale i układ według wszelkiego prawdopodobieństwa niezgodny z prawem. Jest on jednak bardzo wygodny dla Wojciecha Pawlika, który może dzięki temu mieć doskonałą sposobność do „wykaszania” wszelkiej konkurencji na powiatowym rynku usług geodezyjnych. 

Problemu powiatowego geodety nie potrafił rozwiązać starosta Żuromski, który tłumaczył podczas sesji, że jak nakaże Pawlikowi zaprzestać tych praktyk, to ten się zwolni i gdzie on później znajdzie geodetę. Było to tłumaczenie co najmniej wykrętne i nastawione na utrzymanie status quo Wojciecha Pawlika. 

Problem ten próbował też podjąć starosta Wańkowicz. Ten dla odmiany wyjaśniał, że zobowiązał Pawlika, by ten mierzył tylko poza granicami powiatu. Pawlik jednak jak działał tak działa, aż wreszcie sprawa trafiła do specjalnie powołanej instytucji rządowej.

Jak się zdołaliśmy dowiedzieć w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, została w tej sprawie skierowała skarga na Pawlika i układ w starostwie, wprost na ręce sekretarza stanu Julii Pitery. Ta, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych, osobiście zajęła się sprawą radnego rady miejskiej z listy Platformy, geodety powiatowego i jednocześnie przedsiębiorcy geodezyjnego Wojciecha Pawlika. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Kilka osób i instytucji składa w tej sprawie obszerne wyjaśnienia.  

Jest zatem nadzieja, że problem domniemanego ciągłego łamania standardów w starostwie powiatowym zostanie wreszcie zbadany przez instytucję niezależną od miejscowych układów. 

Podobne artykuły