II młodzieżowa sesja rady miejskiej

OBORNIKI. Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca odbyła się w urzędzie miejskim druga Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej. Przedstawicielami młodych mieszkańców były dzieci, ze szkół z całej gminy. Obrady rozpoczęli uroczyście burmistrz Anna Rydzewska oraz przewodniczący rady miejskiej Piotr Desperak. Przy stole prezydialnym zasiadła również Grażyna Surma, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Sesję Młodzieżową rozpoczęło wybranie przewodniczącego, którym został Michał Surma. Po zajęciu miejsca obok Piotra Desperaka, Michał przejął prowadzenie obrad, proponując takie punkty programu jak; otwarcie obrad, sprawozdanie burmistrza z inicjatyw dla dzieci za miniony rok, wystąpienie Piotra Desperaka i wolne głosy i wnioski. Anna Rydzewska zapoznała dzieci z budżetem gminy, wyjaśniając ile pieniędzy rocznie przeznaczone jest na potrzeby dzieci (na szkoły, obiekty sportowe, świetlice oraz inwestycje np. place zabaw, nowe boiska). Piotr Desperak na początku swojej wypowiedzi pochwalił młodych uczestników obrad za dobre zachowanie i stwierdził, iż mogliby stanowić wzór dla wielu dorosłych radnych. Następnie zapoznał ich ze swoim stanowiskiem i obowiązkami. 

Wolne głosy i wnioski początkowo przebiegały spokojnie, po czym dzieci nabrały odwagi zasypując burmistrz Obornik pytaniami. Dzieci zainteresowane były bardzo różnymi sprawami, poczynając od nowych placów zabaw, sal gimnastycznych, darmowych wejść na basen i planach na tegoroczne wakacje, kończąc na powstaniu obwodnicy w Obornikach.

Tak szeroka problematyka dowodziła ich dojrzałości obywatelskiej i zainteresowania własnym środowiskiem.

Podobne artykuły