W Lipie powiększą boisko

RYCZYWÓŁ. Na sesji rady gminy, która odbyła się 27 maja, pojawiło się kilka uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości na terenie gminy Ryczywół. Radni podjęli m.in. decyzję w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu, położonego w Radomiu 41 w drodze przetargu. Lokal, o którym mowa znajduje się w budynku po świetlicy wiejskiej na działce nr 214 o pow. 0,47 ha. W chwili obecnej świetlica wiejska w Radomiu znajduje się w wyremontowanym budynku byłej szkoły wiejskiej, a była świetlica nie jest przeznaczona na cele gminne. Radni ustalili, że lokal mieszkalny, który również znajduje się w tym budynku zostanie w przyszłości sprzedany obecnemu najemcy. 

Kolejna uchwała dotyczyła przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Parkowym 14/1. Działka, na której położona jest nieruchomość ma powierzchnię 2254 metrów kwadratowych. W związku z podjętą uchwałą traci moc uchwała z 1998 roku dotycząca przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu dotychczasowemu najemcy Zygmuntowi Koszeli oraz w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku nabycia na drodze bezprzetargowej nieruchomości. 

Ostatnią z uchwał dotyczących nieruchomości podjęto w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę działki nr 117 w Lipie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Działka o powierzchni 0,73 ha stanowiąca obecnie własność Agencji, przylega bezpośrednio do boiska sportowego, które z kolei znajduje się przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP. 

Działka ta byłaby niezbędna do powiększenia istniejącego już boiska sportowego, z czego mieszkańcy wraz z panią sołtys po decyzji radnych już się cieszą.  

Podobne artykuły