Plan odnowy Ludom i Dąbrówki

RYCZYWÓŁ. W trakcie odbywającej się 27 maja sesji, radni zatwierdzili plany odnowy dwóch miejscowości, Ludom i Dąbrówki Ludomskiej, na lata 2009-2020. Plany przyjęte uchwałą przez radę gminy są niezbędne jako załącznik do wniosku o pozyskanie środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wcześniej oba plany zostały przyjęte przez mieszkańców wsi uchwałą zebrania wiejskiego. W Planie odnowy miejscowości Ludomy przewiduje się budowę kanalizacji ściekowej począwszy od roku 2011. Do najbliższych w czasie inwestycji, bo planowanych w dokumencie od roku 2010, należą: budowa chodników, budowa placu zabawa, remont remizy OSP (elewacja, wymiana okien) oraz położenie nawierzchni na drogach wewnętrznych od OSP do PZLR wraz z oświetleniem ulicznym we wsi. W dalszej perspektywie plan przewiduje remont przystanku autobusowego z kanalizacja deszczową w centrum miejscowości i budowę drogi Ludomy-Ludomki (od 2015 roku) oraz gazyfikacje wsi w latach 2020-2025. 

Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Ludomska zakłada w najbliższych latach następujące inwestycje: jeszcze w 2009 roku – budowę chodników, od 2010 r. budowę kanalizacji ściekowej, oświetlenie we wsi oraz budowę boiska i placu zabaw, a od roku 2011 remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowę i utwardzenie dróg wewnętrznych w mijscowości.   

Podobne artykuły