Ogromny sukces Rogoźna

ROGOŹNO. Aż 24 mln ma dostać z Unii Europejskiej Rogoźno. Gmina przeszła pomyślnie kolejny stopień oceny projektu i znalazła się na doskonałym 9 miejscu na długiej liście rankingowej. Tu warto przypomnieć, że raz już za rządów obecnego burmistrza Rogoźno uzyskało olbrzymie wsparcie finansowe, dzięki któremu skanalizowano znaczną cześć miasta. 

Teraz burmistrz Bogusław Janus wystąpił o 36 milionów złotych w tym kosztów kwalifikowanych jest w tej puli aż 28 milionów. Z tej kwoty 85% stanowi owe 24 miliony za które będzie można kanalizować dalej. 

Według słów burmistrza Janusa – pieniądze zostaną przeznaczone na skanalizowanie zachodniej części Rogoźna. Od ulic Polnej i Orzeszkowej w stronę dworca. Będzie też rozbudowany II bioblok w oczyszczalni oraz wybudowanych zostanie 13 separatorów na końcówkach dawnej kanalizacji ogólnospławnej z czego 6 na drodze do jeziora i 7 na drodze do rzeki. 

Wygląda więc na to, że Bogusławowi Janusowi uda się to, czego nie zrealizował przed nim żaden burmistrz, ani naczelnik. Rogoźno zostanie niemal z całości skanalizowane i jest to bez wątpienia ogromny sukces. Dla rogoźnian to ważna sprawa też z tego względu, że dopiero po ułożeniu kolektorów kanalizacyjnych będzie można utwardzać drogi i budować nowe chodniki.

Podobne artykuły