Odznaczenie Mariana Bukowskiego

RYCZYWÓŁ. O prawdziwym splendorze może mówić ryczywolskiej rzemiosło. Podstarszy Marian Bukowski został uhonorowany przez kapitułę Izby Rzemieślniczej w Poznaniu „Kordzikiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”. To bodaj najwyższe odznaczenie w powiecie wręczył mu prezes Jerzy Bartnik za szczególne zasługi dla rzemiosła. 

Pan Marian Bukowski jest mieszkańcem Ryczywołu i prowadzi tam zakład stolarski już od 1976 roku. Bardzo szybko wstąpił do cechu, a po pewnym czasie wybrano go do zarządu. Jest w nim już piątą kadencję. Cieszy się tam wielkim poważaniem. Od wielu lat zasiada w komisji egzaminacyjnej. Zanim odebrał zaszczytne wyróżnienie świętował wraz z 80-cioma kolegami jubileusz 55-lecia cechu. Z tej okazji otrzymał wraz z większością rzemieślników srebrny medal Kilińskiego. Jednak Kordzik cieszy go najbardziej, bo to wyjątkowe i bardzo rzadko wręczane odznaczenie. Jego ma numer 100 i stanowi ukoronowanie długiej drogi zawodowej. 

Wyróżnienie podstarszego cechu jest w pewnym sensie wyróżnieniem całej braci rzemieślniczej gminy Ryczywół wraz ze starszym Henrykiem Garstką. Panu Marianowo należy się za to ukłon i szczere gratulacje.

Podobne artykuły