Wymiana znaków

OBORNIKI. W całej gminie trwa wymiana zniszczonych znaków drogowych. Przy okazji montowane są nowe znaki w miejscach, gdzie ich dotąd nie było i demontowane tam, gdzie ich nie potrzeba.  Jeżdżąc po gminnych drogach warto się dobrze rozglądać, bo kierowcę jeżdżącego na pamięć może spotkać niespodzianka. Ekipa zajmująca się znakami drogowymi będzie sukcesywnie wymieniać też tablice z nazwami miejscowości, tam gdzie były one zniszczone oraz ustawiać nowe tabliczki z nazwami ulic. 

Być może właściwych tablic doczeka się wreszcie także ulica gen. Abrahama, na której jedna tablica proponuje pisownię nazwiska generała przez samo „h”, a druga błędnie przez „ch”.

Podobne artykuły