Bezrobocie sięga 9%

POWIAT OBORNICKI. Wg tymczasowych danych, które uzyskaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach, na dzień 20 maja bezrobotnych pozostawało 1828 osób, czyli w przybliżeniu niemal 9% spośród zdolnych do pracy. Oficjalne dane, dostępne w tej chwili na koniec marca, mówiły o 1742 osobach, czyli 8,5%.

Jednakże wzrost bezrobocia w powiecie obornickim jest niewielki, w przeciwieństwie do wielu sąsiednich powiatów. Jeżeli dane z 20 maja porównać z kwietniem ubiegłego roku, to przybyło zaledwie 44 bezrobotnych. Pamiętamy jednak kryzys końca lat dziewięćdziesiątych, gdy bezrobocie przekroczyło 17%. Powolny wzrost w ciągu ostatnich miesięcy nie zdaje się wskazywać na podobne zjawiska, jednak w swoim orędziu prezydent RP zapowiadał ekslozję bezrobocia. Czy rację ma prezydent, czy też rząd, który mówi o ograniczonej skali kryzysu w Polsce, przekonamy się zapewne w ciągu najbliższych miesięcy. Na razie w roku 2009 przybyło w powiecie 123 bezrobotnych.

Podobne artykuły