Pierwsza i cała reszta

OBORNIKI. Przeczytałem publikowany tu list mieszkańca Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja także nim jestem i także mam swoje przemyślenia. Bardzo proszę o ich publikację. Zarządzanie nieruchomościami należącymi do zasobów spółdzielni wykonywane jest przez zarząd, a kontrolowane przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie członków, które jest najwyższą władzą w spółdzielni mieszkaniowej. Tyle teorii. 

Praktyka pokazuje jednak, że w Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej bywa zupełnie odwrotnie. Otóż najwyższą władzą jest Pani Prezes. Pozostali członkowie Zarządu tworzą jedynie bezużyteczny trzon, na którym się wspiera ta ostatnia. Organ kontrolny, Rada Nadzorcza, nadzorczą jest jedynie z nazwy, zaś walne zgromadzenie członków, czyli my spółdzielcy, tak właściwie dla Pierwszej Damy moglibyśmy w ogóle nie istnieć. Chcesz coś załatwić w Spółdzielni? Upewnij się że w dzień twojej wizyty Pierwsza będzie na miejscu. Pamiętaj, że rozmowy z Pierwszą bywają na ogół bezprzedmiotowe, więc uzbrój się w cierpliwość i anielski spokój. Mmożesz napisać pismo do Zarządu, ale na odpowiedź poczekasz okrągłe 30 dób, a gdy zapytasz dlaczego tak długo, usłyszysz że Pierwsza ma takie prawo. Proponuję również przed każdą wizytą zapoznać się z regulaminem spółdzielni, bo najczęściej odpowiedzią na niewygodne pytania, jest odsyłanie do tegoż dokumentu. Niestety, regulamin od dobrych kilku miesięcy jest niedostępny na stronie internetowej Spółdzielni. 

Prawo spółdzielcze działa niestety na jej korzyść w praktyce, przy niewielkim zainteresowaniu spółdzielców. Owszem gołym okiem widać inwestycje pt. odnawianie elewacji, jednak przypomina to bardziej „owijanie g..a w papierek" i to niejednokrotnie w tandetny papierek. Pocieszającym w tym wszystkim jest fakt sukcesywnego wymierania socjalistycznych tworów, pod nazwą Spółdzielnie Mieszkaniowe, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez nieprzypadkowych zarządców. Wspólnot, gdzie władzą absolutną są mieszkańcy, zarządcy zaś jedynie doradcami i wykonawcami woli większości. 

Dane autora znane radakcji

 

Podobne artykuły