80-lecie OSP w Połajewie

POŁAJEWO. Ochotnicza Straż Pożarna w Połajewie obchodziła 85-lecie powstania i działalności. Obchody rocznicy zainaugurowała Msza, przed którą proboszcz poświęcił pojazdy pożarnicze oraz poczty sztandarowe reprezentujące wszystkie jednostki OSP gminy. Delegacja strażaków złożyła figurkę św. Floriana na ołtarzu, poczty sztandarowe zajęły miejsce przed ołtarzem a dwójki strażaków utworzyły szpaler po obu stronach ławek. 

Po Mszy ochotnicy goście oraz pojazdy pożarnicze w szyku marszowym pod wodzą prezesa Jana Michałka przeszły do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów rocznicy. Przemarsz prowadziła Obornicka Orkiestra Dęta pod kierunkiem Krzysztofa Warguły. 

Powitania zaproszonych gościu ze starostą Wiesławem Maszewskim, wójtem Stanisławem Pochylukiem, władzami PSP oraz połajewskimi samorządowcami na czele dokonał prezes ZG OSP, on również pokrótce przedstawił obecnym działania podejmowane przez Zarząd. Zasłużonym strażakom wręczano kolejno złote, srebrne i brązowe odznaki związku oraz wyróżnienia wzorowego strażaka. Podziękowania za wspieranie pracy strażaków-ochotników i piękne pamiątkowe zestawy długopisów z rąk prezesa odebrali włodarze gminy, powiatu i straży powiatowej. Osobne podziękowania za pomoc i życzliwość dla wszelkich inicjatyw straży wręczono dyrektor GOK-u Małgorzacie Hejdysz i sekretarzowi gminy Sławomirowi Krygierowi. 

W przerwie między kolejnymi odznaczeniami Miłosława Nowicka przedstawiła rys historyczny OSP w Połajewie. W pisanej na kanwie wspomnień członków OSP i zapisków w kronikach 85-letniej tradycji OSP przewijała się postać pierwszego i długoletniego naczelnika Józefa Garsteckiego, który po wojnie przeznaczył na remizę część prywatnych zabudowań, a podwórze służyło strażakom jako plac ćwiczeń. Wspominano również budowę nowej i zarazem obecnej remizy, powstałej w Połajewie dzięki pracy ochotników i mieszkańców, którzy za swoją pracę nie żądali wówczas wynagrodzenia. Wielu młodych strażaków dowiedziało się, że  9 marca 1972 r. straż brała udział w pożarze Stomilu Poznań.

Po życzeniach składanych na ręce obecnego prezesa OSP w Połajewie Krzysztofa Dylawerskiego, przyszedł czas na specjalne podziękowania dla Andrzeja Surmeli, obecnego naczelnika, który tę funkcję pełni nieprzerwanie od 1974 roku. Obchody z zakończyły popisy Obornickiej Orkiestry Dętej, wraz z grupą tamburmajorek.

 

Podobne artykuły