Szrama ma nadzieję

POWIAT OBORNICKI. Gdy okazało się, że niezaradne władze powiatu obornickiego nie uzyskały wsparcia finansowego na remont drogi obrzyckiej, sprawę w swoje ręce postanowił wziąć radny wojewódzki Tomasz Szrama. Liczy on na wewnętrzne rozmowy w gronie dysponentów i specjalną pulę, o której oficjalnie się nie mówi a z której można by sfinansować tę inwestycję potrzebna gminom Oborniki i Obrzycko. 

Należy mieć nadzieję, że starania radnego okażą się skuteczne, bo stan drogi w Słonawach urąga już wszelkim normom, nawet przyzwoitości.  

Podobne artykuły