Ruszyła budowa

CHRUSTOWO. 8 maja wznowiono, po wcześniejszych problemach z fatalnym wykonawcą, przebudowę Szkoły Podstawowej w Chrustowie. Nowym wykonawcą prac jest firma POMET z Wronek, która zgodnie z umową koniec robót przewiduje na styczeń 2010 roku. Według założonego planu już w drugim semestrze przyszłego roku szkolnego, lekcje w Chrustowie odbędą się w ukończonym, nowoczesnym budynku. 

Wyboru wykonawcy dokonano po przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych z procedurami zamówień publicznych. Jak się sprawi w praktyce tego nigdy wcześniej nie wiadomo, choć należy mieć nadzieję, że tym razem będzie dobrze. 

Podobne artykuły