O obornickich Żydach, Romach i Rosjanach

OBORNIKI. W Ośrodku Kultury odbyło się po raz dziewiąty spotkanie z muzyką organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku opd hasłem „Kultura i muzyka mniejszości narodowych”. Dla autorek scenariusza, Moniki Bąkowskiej i Elżbiety Hanczarskiej-Ślachciak inspiracją do wyboru tematu była rola dialogu międzykulturowego w kształtowaniu postaw uczniów. Zabrzmiała muzyka trzech mniejszości narodowych zamieszkujących powiat obornicki.

Gościem specjalnym był przedstawiciel żydowskiej mniejszości narodowej, dr Marek Daniel. Przy pomocy filmu przedstawił miejsca związane z tradycją żydowską. Jak nam później powiedział – rzeczą najtrudniejszą jest zawsze pokazanie tradycji żydowskiej z jednoczesnym poszanowaniem, różnic religijnych. Jego prelekcje ubarwiła koncertem Izabella Tarasiuk związana z Teatrem Żydowskim  w Poznaniu.  

Odmienną częścią spotkania były piosenki i tańce cygańskie, przygotowane przez przedstawicielki Romów, Helenę, Natalię, Fatimę i Marię Goman z Obornik oraz uczniów i zespół taneczny Wesołe Ogniki, pod kierunkiem Krystyny Nowak, a także zespół wokalny Do, Re, Mi pod batutą Moniki Bąkowskiej. Na koniec pani Helena opowiedziała słuchaczom o zwyczajach i wróżbach cygańskich. 

Kolejna część poświęcona narodom zza Bugu. Tatiana Bowsumowska pochodząca z Kazachstanu śpiewała rosyjskie pieśni, a jej mąż Jan zapoznał widownię z charakterystycznymi cechami muzyki rosyjskiej. 

Podobne artykuły