Stowarzyszenie Radom

GMINA RYCZYWÓŁ. Od połowy kwietnia na terenie gminy Ryczywół działa stowarzyszenie „Radom”, założone z inicjatywy mieszkańców, jak można się domyślić w Radomiu. Zebranie założycielskie odbyło się 15 kwietnia, ale początków stowarzyszenia należy szukać nieco wcześniej. 

Pomysły na działalność społeczną w miejscowości były od dawna, potrzeba było impulsu dla dziewiętnaściorga mieszkańców Radomia i okolic, by się wreszcie stowarzyszyć. Takim impulsem było zapewne spotkanie 4 kwietnia w świetlicy wiejskiej, w którym oprócz dużej liczby mieszkańców uczestniczyła sołtys Lipy Agnieszka Zawal, pomysłodawczyni i założycielka stowarzyszenia Lipa. 

Pani Agnieszka przedstawiła wówczas zebranym możliwości oraz procedury, jakie obowiązują przy tworzeniu i rejestracji stowarzyszenia. Określiła również cele działań, jakie musi posiadać każde stowarzyszenie oraz nakreśliła możliwości realizacji wyznaczonych celów. Nie bez znaczenia przy formowaniu się grupy zapaleńców z Radomia miała pomoc merytoryczna radnego Macieja Nowickiego oraz zapał sołtys Marzeny Otolińskiej i jej umiejętność zjednania do swoich pomysłów innych ludzi. 

Wszystkie te działania zaowocowały zebraniem założycielskim, które odbyło się w przyszłej siedzibie stowarzyszenia czyli nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Radomiu. Wzięło w nim udział 19 osób. Cele stowarzyszenia zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Należeć do nich będą w szczególności: organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowych, poprawa jakości życia mieszkańców, w tym remonty, budowa kącików rekreacyjnych, placów zabaw, czyli to wszystko, co pozwoli zaspokoić niematerialne potrzeby mieszkańców oraz pozyskanie pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Siedzibą stowarzyszenia będzie świetlica wiejska. 

Wybrano również zarząd. Funkcję prezesa objęła Sylwia Jenczyk, zaś wiceprezesami zostali Marzena Otolińska i Maciej Nowicki. Zgodnie z wymogami wybrano również komisję rewizyjną, w skład której weszli Magdalena Dymek, Danuta Trafas i Marian Kierzyński. 

Obecni na zebraniu mieszkańcy wyrazili aprobatę i zadowolenie z powołania stowarzyszenia i życzyli sobie owocnej i twórczej pracy. Szansa na dobre działania jest duża. Radom jako wieś popegeerowska może korzystać jeszcze z pomocy unijnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ważne jest również nastawienie mieszkańców, którzy licznie i chętnie wspierają wszelkie społeczne inicjatywy w Radomiu. 

Podobne artykuły