Nasza wieś najpiękniejsza

MANIEWO. Sołectwo Maniewo jest bez wątpienia wyjątkowym sołectwem. W ostatnim tylko czasie zrealizowało projekty w ramach „Pożytecznych wakacji" oraz „Upiększamy naszą wieś". W ramach tegoż, mieszkańcy zagospodarowali trawniki przy przystankach autobusowych oraz posadzili krzewy i drzewa na ulicach wsi. 

W gminnym konkursie „Piękna nasza gmina cała" Maniewo zdobyło pierwsze miejsce w kategorii „Najpiękniejsze sołectwo". Wieś jest inicjatorem lub współorganizatorami różnych imprez kulturalnych i turystycznych – dożynek powiatowych, gminnych czy wiejskich, dnia dziecka, dnia seniora, festynół i majówek. Ważnym wydarzeniem był rajd turystyczny „Radzim", warto też wspomnieć bardziej kameralnych zawodach szachowych o puchar sołtysa. 

Najmłodszych ucieszył projekt „Pożyteczne wakacje – Maniewo – wieś moich przodków i moja". Organizatorzy uzyskali 3 tysiące złotych dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi,  a na realizacje projektu „Pożyteczne ferie" kwotę 2 tysięcy złotych. Sołtys Janina Borucka, wraz z Jadwigą Majchrzak-Zagrodnik, nauczycielem w SP w Maniewie, przygotowały projekt dążący do zapewnienia dzieciom aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Nie tylko obejmie on zagospodarowanie czasu najmłodszych ale i pogłębienie ich wiedzy ekologicznej i przyrodniczej.

Wiosną ubiegłego roku sołectwu został przekazany teren wokół Domu Katolickiego, celem stworzenia na nim parku rekreacyjnego. Dzieci aktywnie i bezpiecznie spędzają tam wolny czas w okresie najgorętszych prac polowych. Mieszkańcy wsi korzystają z wyposażenia świetlic, sali komputerowej, ogrodu i boiska szkolnego, a także biblioteki. 

Dziećmi spędzającymi czas wolny od pracy i nauki opiekują się w ramach programu Jadwiga Maichrzak-Zagrodnik oraz Ilona Mitręga, wspomagane przez Marzenę Czechańską, Elżbietę Wicher, Halinę Jerzyńską, Dorotę, Małgorzata Dolną, Małgorzatę Dobrą, Małgorzatę Żyła, Urszulę Stoinską, Dotrotę Stachowiak, Annę Jastrowicz, Danutę Jagodzińską i Małgorzatę Wawrzyniak. Panie prowadzą prelekcje, organizują wycieczki, wystawy, ogniska i konkursy.

Hasło Maniewa, „Nasza wieś najpiękniejsza”, nie jest bynajmniej hasłem na wyrost. 

Podobne artykuły