Czekali 200 lat i się doczekali

BĄBLINIEC. Miniony tydzień minął pod znakiem oddawania nowych dróg. Na naszych łamach piszemy o drodze w Sławieńku, a nie była to jedyna droga oddana do użytku. Drugą był 1200 metrowy odcinek drogi w Bąblińcu. Także tę inwestycję wykonała za około 600 tysięcy złotych spółka z Czarnkowa. Droga przez Bąbliniec jest o metr szersza od tej w Słąwieńku i była częściowo finansowana przez samych mieszkańców wsi. 

Nic więc w tym dziwnego, że w otwarciu uczestniczyła niemal cała wioska. Sołtys Andrzej Ilski powiedział podczas uroczystego przekazania – na tę drogę wieś czekała 200 lat. Dziękujemy za nią, bo uwolniła nas od kolein, kałuż i kurzu. Ta droga podniosła komfort mieszkańców naszej wsi a wieś samą ubogaciła. Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonali najstarsi mieszkańcy Bąblińca Regina Polcyn i Leon Misterski. Były gratulacje pod adresem drogowców oraz podziękowania składane władzom gminy. Pan Ruks zwierzył nam się, że na asfaltową drogę czekał tu od 80 lat. Gdy już przestał w nią wierzyć, droga powstała, chociaż brakuje mu już sił, by z niej korzystać jak dawniej. 

Bąbliniec jest uroczą, choć małą wsią położoną z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, łączących gminę z krajem a kraj z Europą. Teraz bardzo się do niej zbliżył, choć nadal leży wśród lasów i pól. Mieszkańcy wsi radowali się wspólnie na przygotowanym z tej okazji pikniku.

Podobne artykuły