Poprawia się w Kowanówku

KOWANÓWKO. Podczas ubiegłotygodniowego zebrania wiejskiego w Kowanówku kilku mieszkańców zwróciło się do wiceburmistrza Bogdana Bukowskiego z postulatem szybkiej poprawy lokalnej infrastruktury. Były to problemy związane z wjazdem na ulicę Podgórze, kiepską nawierzchnią ulicy Bluszczowej, czy dziurawym po zimie wjazdem w Sosnową.

W ciągu pierwszych dni tygodnia wjazd na Sosnową i Podgórze naprawiono, ulicę Bluszczową wzmocniono kamieniem, następnie wyrównano i uwałowano. Ma już niezłą nawierzchnię a ponadto niebawem zostaną tam zamontowane dodatkowe dwie lub trzy latarnie, by było jaśniej. 

Podobne artykuły