Finał konkursu matematyczno – przyrodniczego

OBORNIKI. 17 marca w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach odbył się wojewódzki finał konkursu matematyczno-przyrodniczego, zorganizowanego przez kuratorium w Poznaniu. Już od samego rana  pięknie przystrojonych sal przyjeżdżali z całej wielkopolski finaliści wraz z grupami osób towarzyszących. O godzinie 11 uczniowie zaczęli pisać pierwszy etap  konkursu, składający się  z zadań zamkniętych. Podczas obiadu komisja konkursowa rozpoczęła swoją pracę.

Po części oficjalnej, na której przewodnicząca konkursu podziękowała wszystkim finalistom i wręczyła dyplomy, najlepsi po pierwszym etapie przystąpili do rozwiązywania zadań otwartych. Ostatecznie wyłoniono sześciu laureatów, którzy będą zwolnieni z pisania sprawdzianu kończącego klasę szóstą.  

Podobne artykuły