Poskarży się

OBORNIKI. Nadeszła wiosna i zapachniało przedwyborczo. Radny Wojciech Pawlik ma zamiar poskarżyć się Regionalnej Izbie Obrachunkowej na brak umów dotyczących usług na rzecz gminy wartych poniżej 14 tysięcy euro. Taką przynajmniej deklarację złożył podczas posiedzenia komisji rewizyjnej. 

Poproszony o komentarz wiceburmistrz Bogdan Bukowski oświadczył, że na wszystkie usługi wystawiono zlecenia. Te zlecenia z dokładnym opisem usługi i jej wyceną podpisał i odebrał każdorazowo usługobiorca. Umowa dublowałaby tylko zlecenie, więc jest niepotrzebna. W jego opinii urzędnicy RIO tylko stracą czas.   

Podobne artykuły