Pierwsze wiosenne krokusy

. Pierwsze oznaki nadchodzącej wreszcie wiosny – kwitnące krokusy – odnaleźliśmy w tym roku  przy centrum ogrodniczym państwa Nowickich w Bogdanowie. 

Nad objeierskie stawy przyleciały skowronki, czajki i żurawie. Dość liczne są też cyraneczki, świstuny, płaskonosy, krakwy, czernice oraz rożeńce i ohary, które koncentrują się w duże stada.

Podobne artykuły