Odnowa Gorzewa, Zawad, Piotrowa i Lipy

GMINA RYCZYWÓŁ. Podczas lutowej sesji w Ryczywole radni zatwierdzili plany odnowy czterech miejscowości gminy, niezbędne do pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plany obejmują wsie: Gorzewo, Zawady, Piotrowo i Lipa, a dotyczą diagnozy stanu obecnego oraz opisu inwestycji planowanych w latach 2009-2020.  Należy tu zaznaczyć, że rozkład kwot przeznaczonych na te zadania zależy od skuteczności pozyskania funduszy z zewnątrz. Mimo to, wkład własny gminy w realizację poniższych działań jest niemały. 

Spośród najważniejszych inwestycji, jakie radni planują wykonać, w Gorzewie należy wymienić budowę kanalizacji ściekowej, zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni oraz rozpoczęcie remontu świetlicy wiejskiej. Te zadania zostaną zainicjowane już w tym roku. W 2010 planowana jest budowa placu zabaw, wymiana ogrodzenia przy świetlicy oraz boiska sportowego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej z Gorzewka do Gorzewa. 

W dalszych planach radni uwzględniają budowę drogi Gorzewo-Sierakówko, oświetlenie zabudowań w Gorzewie oraz gazyfi- kację wsi (od roku 2015). 

W Zawadach pierwsza w kolejności remontowana będzie świetlica wiejska. W 2010 roku planuje się budowę chodników i placu zabaw, zaś w 2011 ruszy budowa drogi wewnątrz wsi. Na lata 2016-2020 planowana jest budowa kanalizacji ściekowej. Podobnie jak w Zawadach, w Piotrowie na pierwszy ogień pójdzie świetlica wiejska, gdzie odnowienia wymaga przede wszystkim elewacja budynku. Od roku 2010 budowane będą w tej miejscowości place zabaw, a 2011 być może we wsi powstaną chodniki. Od roku 2016 planowana jest budowa kanalizacji. 

Szereg inwestycji planowanych jest do przeprowadzenia w Lipie. Od tego roku ma ruszyć tam budowa kanalizacji, chodników oraz remont i wyposażenie świetlicy. Od 2010 roku planowana jest budowa placu zabaw oraz remont szkoły, zaś od 2011 budowa drogi Lipa-Lipa Bagna. Mieszkańcy mogą się  również doczekać budowy hali sportowej i małych boisk, gdyż taka inwestycja ze środków PROW planowana jest na lata 2014-2020, a także gazyfikacji wsi (od 2015 roku). We wszystkich miejscowościach o rozpoczynanych zadaniach, ich przebiegu i zakończeniu mieszkańcy będą szczegółowo informowani za pośrednictwem prasy, na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz różnego typu zebraniach.        

Podobne artykuły