Pieniądze na walkę z bezrobociem

OBORNIKI. W ubiegłym tygodniu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia, aby podzielić środki funduszu pracy na rok 2009. Na zwalczanie bezrobocia powiat obornicki dysponuje kwotą niemal 1 mln 800 tysięcy złotych. W obradach uczestniczył goszczący w Obornikach senator Mieczysław Augustyn.

Rada zdecydowała się przeznaczyć 485 tysięcy złotych na staże zawodowe dla 90 osób a 135 tysięcy  na roboty publiczne, którymi zostanie objęte 80 osób na okres 5 miesięcy. 30 osób będzie mogło skorzystać ze szkoleń indywidualnych (koszt 65 tys. zł) natomiast 10 osób przejdzie kurs „Krok do biznesu”, wart 10 tys. zł.  Dwie osoby otrzymają stypendia podyplomowe (10 tys. zł). Na inne formy aktywizacji przeznaczono 200 tys. zł, zaznaczając że na razie brak jest przepisów, w jaki sposób tą kwotę wykorzystać.

Dopłaty na dojazdy do pracy pochłoną 9,9 tys. zł, dotacje dla pracodawców 360 tys. zł (20 dotacji po 18 tys. zł) a refundacje 180 tys. zł (10 stanowisk pracy). 

Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z tych środków winni skierować swoje kroki do Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach.

Podobne artykuły