Ferie w poradni

OBORNIKI. Dla dzieci z klas I – III, które spędzały ferie zimowe w domu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała zajęcia, które odbywały się w grupach 10-15 osobowych i miały charakter zabawy edukacyjnej. Zajęcia prowadzili psycholodzy, pedagodzy i logopeda.

Poprzez różnorodne formy aktywności dzieci mają okazję na zajęciach rozwinąć swoje zdolności logicznego i twórczego myślenie, pamięci i koncentracji uwagi, umiejętności dobrej rozmowy i współpracy, ćwiczenia funkcji percepcyjno – motorycznych, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości.

Podobne artykuły