Plan pod market uchwalony

OBORNIKI. Planista Stefan Judkowiak przedstawił podczas ostatniej sesji rady miejskiej projekt zmian, jakie zajdą na terenie po obornickiej mleczarni. 

Teren ma 0,33 hektara. Stanie na nim budynek handlowy. Będzie miał maksymalnie do 10 metrów wysokości. Tylko jedna kondygnacja może być w nim przeznaczona na handel. Kubatura budynku to maksymalnie 990 metrów sześciennych, w tym jedynie 650 metrów przeznaczone do sprzedaży handlowej.

Przy budynku znajdzie się, oprócz parkingu, pas zieleni. Sam parking musi mieć powierzchnię odpowiadającą zasadzie mi- nimum 2 miejsca postojowe na 40 metrów kwadratowych handlu. Dopuszcza się na wspomnianym terenie parking podziemny. Od ulicy Piłsudskiego market nie będzie odgrodzony. 

Dla podatników ważną informacją jest fakt, że uchwalenie planu nie obciąży gminy. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 17800 złotych rocznie. Gdyby jednak firma nie wybudowała w ciągu 5 lat marketu, a teren sprzedała, to będzie musiała wpłacić do gminnej kasy dodatkowo 52 tysiące złotych. 

Radni wysłuchali informacji i głosowali za uchwaleniem planu. Jedynie radny Andrzej Ilski był przeciw. 

Podobne artykuły