Partnerstwo lokalne w Połajewie

POŁAJEWO. W styczniu i lutym kilkoro mieszkańców gminy Połajewo wzięło udział w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z pojęciami partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej. W cyklu trzech dwudniowych spotkań z ekspertami uczestniczyli pracownicy GOPS-u, Urzędu Gminy, GOK-u, jak również lokalni liderzy działający przy silnie rozwiniętych w gminie jednostkach OSP. 

Celem szkolenia było rozpoznanie środowiska lokalnego i pokazanie korzyści wynikających z tworzenia różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, dających możliwość pozyskania środków unijnych i stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję spotkać się z ekspertami i jednocześnie praktykami z określonych dziedzin ekonomii społecznej. 

Zajęcia prowadzili m.in. Barbara Sadowska, współinicjatorka i współzałożycielka Fundacji Barka oraz Krzysztof Margol z fundacji NIDA. To pomysłodawca i jeden z organizatorów Garncarskiej Wioski, atrakcji turystycznej, zbudowanej od zera za pomocą funduszy unijnych, mieszczącej się na Mazurach. Eksperci starali się przekonać aktywnych mieszkańców gminy do podejmowania działań integrujących społeczność lokalną, kształcenia liderów z różnych dziedzin i aktywizowania bezrobotnych mieszkańców, by brali sprawy w swoje ręce. 

W trakcie szkolenia powstało kilka ciekawych pomysłów, które włączyłyby w działanie wielu mieszkańców i dało możliwość promocji gminy. W swoich projektach uczestnicy szkolenia odświeżyli znane powszechnie cioty połajewskie oraz zapomniany stary sprzęt strażacki. 

Wszyscy jednogłośnie orzekli konieczność ożywienia życia kulturalnego w świetlicach wiejskich poszczególnych miejscowości. Pojawił się też pomysł wydawania lokalnej gazety. Dokonano analizy strategicznej gminy, z uwzględnieniem jej sił i słabości oraz szans i zagrożeń. 

Czy po tych spotkaniach w Połajewie powstanie partnerstwo lokalne na miarę świetnych pomysłów? Szkolenie dla mieszkań- ców tej gminy było pierwszym, niejako pilotowym w Wielkopolsce. Przed mieszkańcami gminy Połajewo konsultacje z ekspertami i wyjazd studyjny, prawdopodobnie do jednego z domów Barki.    

Podobne artykuły