Warunki dla nowego marketu

OBORNIKI. 20 lutego radni będą głosować w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chłopską, Łazienkową i Piłsudskiego. Jest to teren dawnej mleczarni. Po zmianie planu będzie on przeznaczony na działalność handlową. Jak już donosiliśmy, starania o zmianę planu czyni firma zainteresowana budową w tym miejscu marketu dla sieci Metro. 

Zmiana wprowadza jednak szereg ograniczeń. Będzie można tam posadowić budynek do 650 metrów kwadratowych, tak by zajął nie więcej niż 30% placu. Z terenu marketu nie będzie wyjazdu na ulicę Chłopską, lecz jedynie na ulicę Piłsudskiego. Nowy obiekt wzmoże i tak znaczny ruch w centrum Obornik, choć z drugiej strony powstanie tam spory parking a tych bardzo Obornikom  brakuje. 

Podobne artykuły